Usługi księgowe

 • prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej w formie
 • ksiąg handlowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów dla celu zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencji VAT w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego,
 • ewidencja do celu VAT-REF (odzyskiwanie VAT z zagraniczny)
 • ewidencji majątku trwałego (w tym nabytego w ramach dofinansowań,
  dotacji, itp.)
 • rozliczenia podatkowe i sporządzanie deklaracji PIT, CIT, JPK-VAT7,
  VAT-UE, VAT-REF
 • rozliczanie ulgi IP BOX (ulga dla twórców, czyli niższa stawka PIT -
  5%) – w tym wstecz za lata ubiegłe.
 • rozliczanie ulgi B+R (prace badawczo -rozwojowe)
 • obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie wniosków oraz raportów monitoringowych dot. kredytów,
  faktoringu, leasingu, itp.
 • organizacja obiegu dokumentów
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • wsparcie informatyczne dla użytkowników systemów COMARCH ERP Optima i
  COMARCH ERP XL

Pracuj nad swoim biznesem, księgowość powierz nam