Rachunki do umów cywilno-prawnych

Rachunek do umowy cywilno-prawnej – księgowy Gdańsk

Rachunek do umowy cywilno-prawnej - księgowy Gdańsk

Umowy cywilno-prawne to inaczej umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Do tego rodzaju umów po wykonaniu zlecenia lub dzieła wystawiany jest przez zleceniobiorcę rachunek. Jednak często dzieje się tak, że zleceniodawca przejmuje ten obowiązek. Zleceniobiorcy przekazywany jest wtedy jedynie dokument do podpisu. Jest to o wiele wygodniejsze dla zleceniobiorcy. Taki zabieg zwiększa komfort współpracy obu stron. Rachunek do umowy zlecenie musi być wystawiony prawidłowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu, że rachunek wystawiany jest przez stronę zlecającą, unikasz możliwych pomyłek. Powierz nam stworzenie rachunku do umów cywilno-prawnych. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że rachunek jest prawidłowy w 100%. Zadzwoń do naszego biura księgowości w Gdańsku.

Rachunek do umowy zlecenie i składki ZUS

W rachunku do umowy zlecenie wyszczególnia się składki płacone przez zleceniobiorcę, czyli takie, które są potrącane z jego wynagrodzenia. W rachunku nie uwzględnia się jednak składek, które finansuje zleceniodawca. Umowa zlecenie podlega oskładkowaniu – z pewnymi wyjątkami. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Podstawowe elementy rachunku do umowy zlecenie

Rachunek do umowy zlecenie powinien zawierać kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim należy na nim umieścić informację, jakiej umowy dotyczy. Drugim ważnym składnikiem rachunku do umowy zlecenie są strony umowy. Należy umieścić na nim dane obu stron, czyli zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Kolejnym krokiem jest umieszczenie kwoty brutto wynagrodzenia. Następnie dodajemy składkę ZUS. Składka ZUS opłacana jest przez zleceniobiorcę. Kolejnym krokiem, który prowadzi nas do prawidłowego wystawienia rachunku do umowy zlecenie, jest wyszczególnienie kosztów uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu obliczamy według dwóch kryteriów. Może być to 20% lub nawet 50% w przypadku praw autorskich. Następnie wyliczamy zaliczkę na podatek dochodowy oraz kwotę netto do wypłaty. Końcowym i zarazem wieńczącym całość dokumentu są podpisy obu stron.