Oferta

 

 

Obsługa finansowo-księgowa obejmuje:

– prowadzenie ksiąg handlowych,oferta

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ewidencji przychodów dla celu zryczałtowanego podatku dochodowego,

– ewidencje i rozliczenia VAT,

– rozliczanie podatku VAT z zagranicy,

– rozliczenie zwrotu podatku VAT za materiały budowlane,

– ewidencje majątku trwałego,

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

– rozliczenia podatkowe i sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE,

– sporządzanie sprawozdań do GUS,

– sporządzanie sprawozdań do NBP,

– sporządzanie wniosków kredytowych,

– obsługę kadrowo-płacową,

– rozliczenia z ZUS,

– obsługę BHP,

– sporządzanie biznesplanu,

– opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,

– organizacja obiegu dokumentu,

– sporządzanie raportów finansowych,

– kontrola rozrachunków,

– doradztwo finansowe i gospodarcze.