Lista płacLista płac to inaczej spis i zestawienie osób pracujących w firmie. Dzięki tej liście mamy w jednym dokumencie zestawienie osób i ich wynagrodzenia. Prawo nie reguluje dokładnie elementów, jakie powinna zawierać przykładowa lista płac.

Co powinno pojawić się na liście płac?

Na liście płac powinna pojawić się nazwa pracodawcy. Następnym ważnym elementem, jaki taka lista powinna zawierać, jest jej oznaczenie. Dodatkowo wpisujemy również miesiąc, którego dotyczy dana lista. Na liście płac nie może też zabraknąć imienia i nazwiska osoby zatrudnionej. Do listy płac należy wpisać również kwotę wynagrodzenia.

Składki na liście płac

Na liście płac umieszczamy również składki. Możemy wymienić tutaj składki na ubezpieczenie społeczne, które jest finansowane przez zatrudnioną osobę. Następna składka, którą należy wymienić to składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ta składaka odprowadzana jest do ZUS. Kolejna składka, która powinna znaleźć się na liście płac to składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku dochodowego. Prawidłowa lista płac powinna zawierać również podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy. Na liście mogą znaleźć się również potrącenia ustawowe, takie jak zajęcia komornicze czy alimentacyjne. Na końcu należy wpisać kwotę wynagrodzenia do wypłaty. Nie zapomnij również o dacie sporządzenia listy płac oraz o podpisach osoby sporządzającej i akceptującej listę.